titkarsag@adamjeno.hu

titkarsag@adamjeno.hu

+36 (1) 386 4610

+36 (1) 386 4610

kretafav002
Kovács Judit
Tantárgy: tanító
Munkaközösség vezető: alsós
Kovács Judit

Hosszú évtizedek teltek el azóta, hogy a tanítói pályát választottam hivatásomnak. A kezdetektől fogva kisfelmenő rendszerben tanítok első és másodikos gyermekeket. Nem is oly rég számoltam ki, hogy közel 600 nebulót tanítottam meg írni, olvasni, számolni, s mint mentortanár kb. ugyanennyi hallgatót igyekeztem támogatni a pedagógussá válás rögös útján.

Hiszem, hogy mindennek az alapja a kölcsönös tisztelet, az együttműködés. Hiszem, hogy tanítani annyi, mint nyomot hagyni. Megtapasztaltam, hogy tanítványaimnak először a szívét kell megnyernem, s utána szárnyalhatunk. Munkám során kiemelt szerepet kap a fejlesztés és a tehetséggondozás, melynek keretét a művészeti nevelés határozza meg. Fontosnak tartom, hogy megtanuljunk együttműködve, egymást támogatva, egymás értékeit elismerve dolgozni.

Célom, hogy szilárd alapokat adjak tanítványaimnak, hogy megtanítsam őket tanulni, hogy képesek legyenek gondolataikat, véleményüket megfogalmazni, s tisztelni egymást.