titkarsag@adamjeno.hu

titkarsag@adamjeno.hu

+36 (1) 386 4610

+36 (1) 386 4610

kretafav002
Bognár Sándor
Igazgató

Első generációs pedagógus vagyok a családban. 1986 óta megszakítás nélkül ezt a hivatást gyakorlom. 1988-ban végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskola speciális tagozatán. A képzés jellegzetessége miatt 1986-ban a csepeli Katona József Általános Iskolában kezdtem tanítani, először mint napközis nevelő, majd iskolaotthonos osztályban. 1988-ban egy évig a kötelező sorkatonai szolgálatomat a Határőrségnél teljesítettem. 1989-től tanítóként, majd tanárként dolgoztam. 1993-tól tanítottam informatikát az iskolában. A tanítás mellett elvégeztem az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán a történelem tanári szakot. A KÖBÖLben 1998 óta tanítok történelmet és informatikát.2003-ban felsőfokú oktatásinformatikusi képesítést szereztem. 2010-től igazgatóhelyettesként segítettem a felső tagozat munkáját.
Intézményvezetőként 2016 óta irányítom az iskola mindennapjait.

Véleményem szerint gyermekközpontúság annak tudatosítását is jelenti számomra, hogy élete során minden gyermek csak egyszer iskolás. Az általános iskolai időszak minden ember életében egyszeri és megismételhetetlen időszak, ezért bármilyen feltétel hiánya, hibás döntés, nem megfelelő pedagógiai teljesítmény az ő életében már nem, vagy csak nagy nehézségek árán lesz korrigálható.
A tanulói személyiség sokoldalú fejlesztését tartom munkám irányadó szempontjának. A teljes, a személyiséget átfogó fejlesztés és széleskörű iskolai tevékenységrendszer alapja ennek, mely alapvető, ha nem is az egyetlen területe a tanóra.
Az általános iskolai munkában nem az ismeretek halmozása az elsődleges cél, hanem az, hogy a tanuló a szervezett iskolai keretekben történő tanulás befejezése után is képes legyen a megszerzett ismeretek folyamatos elmélyítésére (Life Long Learning), és alkalmazására (kulcskompetenciák fejlesztése), a körülötte folyamatosan változó világban.