titkarsag@adamjeno.hu

titkarsag@adamjeno.hu

+36 (1) 386 4610

+36 (1) 386 4610

kretafav002

Labdajáték tanfolyam

Korcsoport: 2-3-4. évfolyam

Tanfolyam időpontja: hétfő, szerda 14-15 óráig
Tanfolyam díja: 6.000-Ft/hó

A tanfolyam célja:
Ebben a korban minél változatosabb mozgásformával találkoznak a gyerekek, annál ügyesebbek lesznek.

Korosztálynak megfelelő színes mozgásrepertoár és sportszer választék fogadja a sportolni vágyókat, ahol játékos formában sajátíthatják el az új ismereteket. A labdavezetés készségszintű elsajátítása és a labdajátékok alapjainak megteremtése elsődleges cél. Rengeteg kidobó és csapatjátékot tanítok. A hajítómozdulat tökéletesítése, álló-és mozgó célpontra dobások kerülnek előtérbe, helyezkedés, védekezés, emberfogás gyakorlása. Ezek fejlesztik az általános ügyességet, a finom motorikát, a test-szer koordinációt, a téri tájékozódó képességet, reakció, reagálásiképességet. A személyiség jegyei fejlődnek, a közösségben való mozgás segíti a társak elfogadását, a félelem leküzdő képesség, fegyelem, motiváció, kitartás, öröm, haragszabályozó képesség is érvényre kerülnek.

Zink Viktória
tanfolyamvezető