titkarsag@adamjeno.hu

titkarsag@adamjeno.hu

+36 (1) 386 4610

+36 (1) 386 4610

kretafav002

” Gondolkodó” tehetséggondozó szakkör

Korcsoport: 3.4. évfolyam

Szakkör időpont: kedd 13:45- 14:30

A szakkör célja:

Kiemelt célom a harmonikus személyiségformálással a tanulók képességüknek megfelelő fejlesztésben részesüljenek és a tantárgyi versenyeken kiemelkedő eredményt és teljesítményt nyújtsanak.

Az intenzív személyiségformálás, amelyek építenek a logikus problémamegoldó és divergens gondolkodásra (többféle megoldási lehetőség keresése), kiemelten a kreativitásra. Anyanyelvi kommunikáció, a verbális képesség és a nyelvi készségek (szövegértés, helyesírás,
szövegalkotás) erősítése a tananyagra épülő gazdagító programokon keresztül. Természettudományos ismeretek bővítése és környezettudatos gondolkodás fejlesztése. A komplex fejlesztés, amely a logikai, verbális, nyelvi, zenei és vizuális készségek,
kompetenciák erősítését is megcélozzák.

Kiemelkedő képességű tanulók tehetségterületeinek és kognitív képességeinek azonosítása. A képességterületek és az érdeklődés kapcsolatának feltérképezése a tehetséggondozási és versenyfelkészítési folyamatban.

A tanulók erős oldalának támogatása: a gyors felfogó képesség, jó emlékezőtehetség az intenzív elmélyülés figyelembevételével projektmódszer, kooperatív technika alkalmazása. A tehetséggel összefüggő gyenge oldal kompenzálása, amely a tehetség fejlődését lassíthatja, akadályozhatja.

Önismeret, énkép fejlesztése, fokozott önirányítás, együttműködő, alkalmazkodó (szociális) készségek erősítése. Közösségfejlesztés: közös élmények átélése, pozitív motiváció biztosítása, önbizalom erősítése.

Budapest, 2022. február 17.

Csáki Katalin
szakkörvezető