titkarsag@adamjeno.hu

titkarsag@adamjeno.hu

+36 (1) 386 4610

+36 (1) 386 4610

kretafav002

Ezervirág kézművés és apróséf tanfolyam

Az alkotás öröme

Iskolánkban tizenhat éve vezetek különböző alkotócsoportokat tanfolyam és tábor keretében. Kisiskolás korban kiemelten fontos a finommozgások, a kreativitás fejlesztése. Az azonos életszakaszban levő gyerekek között rendkívül nagy eltérések mutatkoznak az eszközhasználat területén is.

A különböző kézműves szakkörökön kollégáimmal lehetőséget biztosítunk arra, hogy ezek a különbségek csökkenjenek, a kudarcokat elkerüljük. Az íráshoz alkalmas kéztartás, ceruzafogás kialakítása nem feltétlenül rajzolást jelent. A különböző technikák, eszközök és anyagok megismerésével a tanuló kíváncsisága felkelthető és fenntartható, ilyen módon munkáltatva észre sem veszi, hogy monotónia tűrése nő és keze ügyesedik. Olyan tanulót is sikerül bevonni a tárgykészítésbe, akit korábban nem érdekelt az ilyen jellegű kézműves tevékenység. Viszont az írás elsajátításához elengedhetetlenül fontos a kéz finommotorikájának fejlesztése. Erre a legfogékonyabb a kisiskolás korosztály.

A témákat általában a jeles napok köré csoportosítom. Havonta egy alkalommal az évszakhoz kapcsolódóan a főzés tudományába is belekóstolunk. Fontosnak tartom, hogy megismertessem a tanulókat természetes anyagokkal, régi mesterségekkel. Az elkészített tárgyak sok esetben ajándékként kerülnek haza. A gyermekeket a tevékenységekben elért sikerélmény motiválja a továbbiakban.

A különböző korú társak egymás szociális kompetenciájára is rendkívül jó hatással vannak, hiszen az alsó tagozat több évfolyamából vegyesen jelentkeznek a tanulók. Gyerek a gyerektől mindig szívesen tanul.

Mindeközben írásképük rendezettebbé, figyelmük hosszabb ideig fenntarthatóvá válik, és szabadidejüket változatosabban tudják eltölteni. Gyakran jutnak sikerélményhez. Megtanulják a tárgyak, anyagok, eszközök megbecsülését és környezetük rendben tartását.

A szem-kéz koordináció fejlesztésében a gyakori gyurmázás, agyagozás, a szövés a”körmöcske”használata, a quilling, a gyöngyfűző, varró játékok is fontos írás-előkészítő funkcióval rendelkeznek, de ezek egyébként élvezetes szabadidős tevékenységek!

Elekes-Prónay Zita
tanfolyamvezető