TITLE

DESCRIPTION

Ökoiskola

Ökoiskola

Iskolánk, az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola közössége tudatos előkészítő, tervező munkával készül az OM által kiírt “Ökoiskola” cím elnyerésére. Ennek érdekében átgondolta a globális, a makrotársadalmi és a mikrotársadalmi környezet összetevőit, az elvégzendő feladatokat, tevékenységeket, követelményeket.

Az iskolai környezeti nevelés során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.

Fontosnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék ökológiai szemléletmódja kialakuljon, és élete természetes részévé váljon.

A környezeti nevelésre különösen igaz, hogy “az iskola akkor is tanít, ha nem tanít”. Komoly attitűdformáló, értékközvetítő erő lehet az iskola egészének működése és a benne dolgozók környezeti értékrendje.

A “Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” gondolat beépül a mindennapi nevelőmunkánkba. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink ismerjék meg az emberiség előtt álló problémákat, a természet és környezet harmonikus fejlődését elősegítő, illetve veszélyeztető tényezőket.

Követelmény, hogy tudatos nevelőmunkánk hatására alakuljon ki diákjainkban értelmi-érzelmi megalapozottságú pozitív értékek, beállítódások a természet és környezetvédelem iránt. Fordítsanak gondot saját osztályuk tisztántartására, vigyázzanak a berendezésre.

Tekintsék értéknek az egészséget. Tudják, hogy a környezeti hatások és az élő szervezet között egy állandóan alkalmazkodó folyamat zajlik.

Ismerjék a lakóhely életéhez szükséges infrastruktúrák rendszerét, valamint az ehhez szükséges erőforrásokat. A közlekedéssel kapcsolatban jelentkező környezeti hatásokat, gondok felvetését, megoldási lehetőségeire történő figyelemfelhívást is fontosnak tartjuk.

Iskolánk programja, tevékenysége híven tükrözi azt a követelményt, hogy tanulóink tudják miként tegyenek eleget a higiénés szükségleteik kielégítésének otthon, iskolában, más helyen.

Fogadják el a családot értékként, tekintsék a kötelességérzetet, becsületességet, felelősséget a családi értéknek.

Az esztétikus környezet segíti a tanulási, tanítási folyamat hatékonyságát, jó komfortérzetet nyújt a folyamat résztvevői számára. Ennek érdekében az iskola minden alkalmazottjának, tanulóinak fontos feladata az iskola tisztaságának javítása; minden diáknak vigyáznia kell a környezetére és figyelmeztetni társait a kulturált magatartásra.

Bernát Zsuzsa
igazgató

Iskolánk

1118 Budapest, Köbölkút utca 27. GPS: 47°28’58.68”N 19°1’58.97”E
Telefonszám: +36-1 386-4610 , Fax: +36-1 209-9190

         

Kapcsolat