titkarsag@adamjeno.hu

titkarsag@adamjeno.hu

+36 (1) 386 4610

+36 (1) 386 4610

kretafav002

A zenei tagozaton oktató tanáraink, Alpárné Baranyai Rita és Szalay Katalin bemutatják az iskolánkban folyó ének-zenei oktatást:
Iskolánk zenetagozata fél évszázados múltra tekint vissza. A közel 70 év alatt elért eredmények köteleznek bennünket és az utánunk jövő nemzedékeket is. Rohanó és változó világunkban nincs könnyű helyzete a művészeti oktatásnak.
A művészeti nevelés célja harmonikus, lelkileg egészséges, művészetet ismerő, befogadó és szerető, önmagát kifejezni képes gyerekek nevelése. Munkánkban mi is ezt az alapgondolatot tartjuk szem előtt. Az énekórákon a Kodály Zoltán által elképzelt szempontok szerint képezzük a gyerekeket, ötvözve ezt a modern kor pedagógiai módszereivel. Hangsúlyt helyezünk a változatosságra, a mozgással való tanulásra, játékosságra. Egy zenetagozatos iskolában folyó szakmai munka fontos megnyilvánulása a kórusok működése.
A sikeres kórusmunka biztosítéka az énekórákon történő következetes oktatás. A csoportos, illetve többszólamú éneklés, a közös muzsikálás az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig pótolható lehetőségeit kínálja.

„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak, aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk majd csak igazán: örvendjen az egész világ!” /Kodály Zoltán/

Iskolánkban napjainkban két kórus működik. Az alsó tagozatosok kórusa, valamint az ún. Füredi kórus. Az utóbbi években számos emlékezetes szereplésen, versenyen vettünk részt.
A kórusmunka mellett zenetagozatos tanulóink egyénileg is megmérettetnek a népdaléneklési versenyeken. Számos első, második és harmadik helyezéssel büszkélkedhetünk. Legsikeresebb diákjaink a budapesti népdaléneklési versenyen kiemelt arany, illetve arany minősítést szereztek.
A MMA által hirdetett pályázaton sikeresen szerepeltünk a mindennapos éneklés projektünkkel. Ennek keretén belül az előre összeállított népdalcsokrokat órákon megtanuljuk és péntek reggelenként első óra előtt az aulában közösen elénekeljük.
Feltétlen hívei vagyunk az énekoktatásnak és ezt a szeretetet és lelkesedést igyekszünk átadni a gyerekeknek hétről hétre, óráról órára, nem kevés sikerrel.

Aki mindezek alapján szívesen csatlakozna a zenetagozathoz, minden tavasszal az elsős beiratkozáskor várjuk egy rövid meghallgatásra, ami éneklésből, visszaéneklésből, tapsolásból áll.