Visszatekintő

Visszatekintő

 “Oh vetéseink, gyenge kis magvaink sarjadjanak fűvé, Gyűljenek pázsittá…”
(Babits Mihály)

 

1992-ben nyertem el pályázat útján Buda egyik legszebb iskolájának igazgatói tisztjét. A felsőfokú minősítések általában túlzásnak bizonyulnak, de nekünk Köbölösöknek, valóban legszebb ez az iskola belső atmoszférájával, s ma már külső megjelenésével is. Az épület nagyszerű fekvése, szép kertje, jó megközelítése vonzó a kisiskolásaink szüleinek, és nagyobb tanulóinknak is.

Az épület majd két évtizedes elhanyagoltság után az önkormányzat támogatásából komoly felújítási munkákon esett át. Az 1992-93-as tanévben fejeződött be a csatornahálózat; a fűtési rendszer korszerűsítése; megtörtént az iskola teljes belső festése, mázolása, a folyosói szekrények cseréje, az alagsori tornaszoba kialakítása. 1994-ben korszerűsítették az elavult elektromos hálózatot, s elkezdték a tető bádogozási munkáját. Az udvari sportpálya betonozása sokat jelentett a testnevelés oktatás számára. 1995-ben befejeződött az épület külső homlokzatának tatarozása. 1989-ben adta meg a korabeli Tanács VB az önálló gazdálkodás jogát – a felújítások kivételével – ami az akkori viszonyok között nagyobb mozgásteret engedélyezett. Így az eltelt években a saját, illetve az iskolaszéki alapítványi támogatással a következő nagyobb lélegzetű beszerzésekre került sor: az alagsori tornaszobát sikerült konditeremmé alakítani, az évek óta elhanyagolt teniszpályát felújítani, s az első számítástechnika termet létrehozni. Az épület belső csinosítására is sor került, eltűntek a folyosókról a nyomasztó külsejű sötét szekrények. Virágok, függönyök tették barátságosabbá az épületet. A tantermek nagy része új padokat, székeket kapott. Sikerült több új magnót, színes televíziót, videó készüléket, fénymásolót vásárolni. Az eszközpark, a meglévő létesítmények karbantartása nem kis feladat az egyre nehezedő gazdasági feltételek között.

Amikor igazgatói munkámat megkezdtem, azt kívántam minden kollégámnak, diákomnak, s a szülőknek, hogy alkotásra alkalmas, nyugodt, harmonikus légkörben tehessék ezt. Belső relatív békénk megőrzésére igen nagy szükség van, hiszen az oktatás robbanásszerű változásokon esett át. Csak nagy vonalakban hadd jelezzem, hogy az orosz oktatás megszűnése, az átképzés kérdése, nem egyszerű probléma az örökös pénztelenséggel küzdő közoktatás számára, vagy a számítástechnika oktatás beindítása folyamatos vesszőfutás a költséges eszközök és a színvonalasan képzett tanárokért. Az új tankönyvek folyamatos megjelenése állandó kritikai készenlét, állandó szakmai megpróbáltatás elé állítja a tanárt, a szülőt pedig egyre nagyobb anyagi teher elé. A szerkezetváltó iskolák megjelenése nagy kihívás az általános iskolának, nagy dilemma a szülőknek.

Közben a családok élete is mozgalmassá vált, a társadalmi változások nem állnak meg az iskola vagy a szülői ház kapujában. Eltökélt szándékunk, célkitűzésünk volt, hogy jó színvonalon oktató, belülről jól szervezett, rendet, nyugalmat sugárzó intézménnyé válhassunk. Erős építőkő legyen a didaktikusan átgondolt tanítási óra, mely szilárd, teljesítményképes tudást nyújt a tanulóknak. Ezen a téren elért eredményeinket bizonyítják a tantárgyi átlagok, a tanulmányi, sportversenyeken elért eredmények, az énekkar szereplései, a jól sikerült középiskolai felvételik. Ezeket az eredményeket részletesen megjelentetjük évente a Szülők Híradója c. kiadványunkban, gyermekeink az elismerést a DÖK gyűléseken vehetik át.

Munkánk eredménye abban is megmutatkozik, hogy a demográfiai hullámvölgy idején, minden évben biztonsággal indíthattunk 3 első osztályt. Fontos kérdésnek tekintettük az iskolai hagyományok megteremtését, ápolását. Átalakult ugyan a táboroztatás szerkezete, de számuk gyarapodott, szélesebb körű lehetőségeket ragadtunk meg. Az erdei iskolától, a Csillagtáboron át, a természetjáró, a külföldi nyelvi táborig színes kínálat van jelen. Az iskolanapok mindig komoly élményt nyújtanak gyermekeinknek és a szülőknek. A nyílt órák megtekintése kapcsot jelent a gyermek, a szülő és a pedagógus számára, egymás megbecsülésére tanít. Kulturális bemutatók megszervezésében a szülők is részt vesznek. Az esti hangversenyek színvonala és hangulata felejthetetlen élmény maradt mindannyiunk számára.

A nemzeti ünnepekre való emlékezés mindig sikeres, a siker záloga pedig a gyerekek felkészítésében rejlik. Alsósok és felsősök tisztelettel nézik egymás munkáját. Emlékezetes marad az oktatás 1000 éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat, valamint a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából szervezett rendezvény.

Az osztályszinten rendezett kirándulások, múzeumlátogatások, “bulik” mind-mind a vidám együttlét emlékeit adták.

A mai iskolában jelen van a hitoktatás, és a más világnézetek megléte. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a másik ember gondolkodásának tiszteletét, megértését. Az erkölcsi és az érzelmi nevelést nem hanyagolhatjuk el napjaink iskolájában. Szeretnénk, ha tanulóink együttműködésre képes, megbízható, korszerű tudással rendelkező felnőttekké válnának.

Remélem, hogy az eltelt évek megkezdett feladatait sikerül továbbvinni az elkövetkezőkben, megőrizni jó hírnevünket, hogy továbbra is rangot jelentsen Köbölös tanárnak és diáknak lenni.

Bernát Zsuzsa
igazgató

Időrendben

 • 1948/49: alapkőletétel.
 • 1951-53: 16 tanterem megépítése. “Fővárosi Általános Iskola Bp. XI. Köbölkút út”
 • 1953: 546-os számú Hunyadi János Ált. Iskola és úttörőcsapat nevet kapta az intézmény.
 • 1955: Szamuely Tibor elnevezést kapta az iskola.
 • 1959: megépült a hátsó épületszárny a tornateremmel, befejeződött a kert rendezése.
 • 1962: megindult az ének-zene tagozaton a zenei nevelés.
 • 1966: megkezdődött a tagozatos orosz nyelvoktatás.
 • 1990: Ádám Jenő zenetudás, zenepedagógus nevét vette fel az iskola.
 • 1990: megszűnt a kötelező orosz oktatás. megkezdődött a német, ill. az angol nyelv oktatása.
 • 1992: bevezettük az informatika oktatást, önerőből létesítettük az első számítógépes labort.
 • 1992-93: a csatornahálózat, a fűtési rendszer korszerűsítése, az iskola teljes belső festése befejeződött. Megtörtént a folyosói szekrények cseréje, az alagsori tornaszoba kialakítása.
 • 1994: korszerűsítették az elektromos hálózatot az épületben megkezdték a tető bádogozási munkáját.
 • 1995: befejeződött az épület külső tatarozása.
 • 1996: az oktatás- nevelés rangos színvonalának elismeréseként megkaptuk a kerületi gyakorlói címet. A nevünk Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskolára változott.
 • 1998: elkészült iskolánk Pedagógiai Programja, melyben az alapvető nevelési-oktatási célkitűzéseink fogalmazódtak meg.
 • 1998: befejeződött a szociális helyvégek teljes átalakítása.
 • 2000: felújításra került az iskola tálalókonyhája.
 • 2001: új bejárati ajtót kapott a közel 50 éves épület, a lépcsőfeljáró rendbehozására is sor került.
 • 2000/2001: a kerettanterv bevezetésre került az 1. és az 5. évfolyamon.

Iskolánk

1118 Budapest, Köbölkút utca 27. GPS: 47°28’58.68”N 19°1’58.97”E
Telefonszám: +36-1 386-4610 , Fax: +36-1 209-9190

         

Kapcsolat