titkarsag@adamjeno.hu

titkarsag@adamjeno.hu

+36 (1) 386 4610

+36 (1) 386 4610

kretafav002

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.“ — Szent-Györgyi Albert


Ö K O I S K O L A a Köbölben


Az Ökoiskola cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelést, a fenntarthatóság pedagógiáját.

Iskolánk 2006 áprilisától a magyarországi ökoiskola hálózat tagja. A cím harmadszori elnyerésével, 2012 júniusától „ÖRÖKÖS ökoiskola” lettünk.

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy az iskolában tapasztaltak, tanultak alapján képesek legyenek a gyerekek olyan magatartásra, életvitelre a későbbiekben is, amely megőrizhetővé teszi a környezeti értékeinket. Képessé tegye őket újabbak létrehozására, befogadására.
Célunk, hogy aktivitás, problémaérzékenység, nyitottság, a fenntarthatóság problémái iránti érdeklődés jellemezze diákjainkat.

Iskolánk, földrajzi fekvésének köszönhetően, páratlan adottságokkal rendelkezik. A Gellérthegy lábánál, jó levegőn, hatalmas, növényekkel gazdagított udvaron játszhatnak a gyerekek a szünetekben vagy a délutáni foglalkozásokon.
A növények gondozását a kertészünk, a tanárok, a gyerekek együtt végzik. Az iskola napközisei védnökséget vállalnak az iskola kertje felett: nárciszokat, tulipánokat ültetnek minden évben. Szép hagyomány, hogy év végén a ballagó nyolcadikosok egy facsemetét ültetnek az udvaron.

A szabadban tartott tanórák kiváló színtere a kitáblázott tanösvényünk, ahol fajismereti gyakorlatokat, játékos foglalkozásokat, akadályversenyeket tarthatunk. Iskolánk „zöldítési” programjának keretében a kül- és beltéri növények beszerzése folyamatosan történik. Idén több, nagyméretű növényt kaptunk a szülők, nagyszülők jóvoltából.

Az iskola, mint környezet, hatást gyakorol a gyerekek személyiségének formálódására, ezért ügyelünk az intézmény tárgyi világának esztétikájára. A folyósokat gyermekrajzokkal dekoráljuk, diákjaink ízlésesen berendezett tantermekben tanulhatnak.

Az esztétikát és az energiatakarékosságot szolgálja a több lépcsőben megvalósult nyílászárók cseréje is.

Környezeti nevelésünk kiterjed a testi – lelki egészségnevelésre, mely része a személyiségfejlesztésnek. A felső tagozatos osztályfőnöki órák tanmenetét úgy állítottuk össze, hogy 10 óra az egészségnevelést szolgálja. Hagyománnyá vált rendezvényünk az egészség- és sportnap ételkóstolóval, plakátkészítéssel, akadályversennyel és természetesen sok-sok mozgással a szülőkkel együtt.

A teljes tanulóközösséget és családjaikat érintő programjaink: az őszi és/vagy tavaszi Köböl piknik, a Luca-napi vásár, az őszi és tavaszi papírgyűjtések.

Idén bővült a szelektíven gyűjthető anyagok tára: a papír, a műanyag, az elemek mellett a háztartási használt étolajat is el lehet helyezni az erre kijelölt tárolóban. (Mottó: nem minden hulladék szemét! )

A tanítási órákon számíthatunk a diákok gyűjtőmunkájára, a könyvtárban, interneten végzett búvárkodására. Az alkalmazott módszereinkben legfontosabbnak a mindenkori életkori sajátosságok figyelembevételét tartjuk.

Tanórán kívüli munkáink közül külön említést érdemel a napközis kollégák környezeti nevelése. Diákjaink aktívan tevékenykednek az udvar szépítésében és annak megóvásában. A „jeles napok” (pl. Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Víz világnapja, Az állatok világnapja…) megünneplésével járulnak hozzá a gyerekek szemléletformálásához.
A külső helyszíneken tartott órák, kirándulások, táborok, a farmosi békamentés kimagasló hozadékot adnak a pedagógiai munkához.
Az esztergomi Vármúzeum, iskolánkba kihelyezett ásványkiállításán és bemutatóján évek óta sok ismerettel gazdagodhattak tanulóink.

Mindezek tükrözik az iskola ökoszemléletét, a tudatos környezeti nevelést és a legfőbb célunkat és mottónkat: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!


Budapest, 2022.február 22.
Czékus Eszter