Napközi

Napközis élet a Köbölben

 

 

Iskolánkban 13 napközis csoport működik. 11 az alsó tagozaton és 2 a felső tagozatban. Ez 361 tanulót tesz ki délutánonként, ami körültekintő munkát és szervezést igényel. A napköziben biztosítjuk a tanulók kulturált étkezését, a mindennapi levegőzést. Gondoskodunk róla, hogy a másnapi órákra kellően felkészülten menjenek.

Az 1 – 2. évfolyamon a tanulási idő 16.00 óráig, a 3 – 4. és a felsőbb évfolyamokon 16.30-ig tart. Ennek értelmében a szülők a fent említett időpontokban a földszinti zsibongóban vehetik át a gyermekeiket.

A tanulási idő keretein belül a gyerekek megtanulják, hogyan sajátíthatják el a különböző tanulási technikákat (helyes sorrend, időbeosztás…). A napköziben lehetőségünk van a lemaradó tanulók felzárkóztatására illetve a tehetséggondozásra. Így önállóságuk, önellenőrzésük folyamatosan fejlődik ezáltal.

A napközis foglalkozások keretein belül nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló tevékenységekre, koordináljuk délutáni elfoglaltságaikat (pl.: szakkörök, sportkör, zenetanulás).

A napközi fontos helyszíne a személyiségfejlesztésnek, közösségépítésnek.
Ezért is fontos az együttmunkálkodás a különböző foglalkozásokon, rendezvényeken. Az éves munkatervünkben foglaltak szerint évente többször tartunk hagyományőrző csoportközi kézműves foglalkozásokat, illetve „köbölös” rendezvényeket, mint például a „Hagymácska ünnepe”, ahol a gyerekek fogadalmat tesznek egy kis ünnepi műsor keretében a természet megóvására, ápolására. Ezután iskolánk gyönyörű kertjében virághagymákat ültetnek. Munkájuk gyümölcsét, kertünk virágba borulását is megünnepeljük „Ébredő tavasz” címmel áprilisban.

További terveink: Zene világnapjának megünneplése, Márton napi mulatságok, Luca napi vásár, karácsonyi ünnepváró kézműves foglalkozások, játékos sportdélutánok, közös játéktanulás („Játékmester” délután) stb.

Gazdag programkínálattal, színes tevékenységformákkal tesszük változatossá a tanév időszakát. Szeretnénk, hogy valamennyi tanulónk számára emlékezetessé, élményszerűvé váljon az itt töltött idő, ezzel is erősítve az iskola közösségéhez való tartozás érzését.

 

Dr. Fülöp Gáborné
napközis mk.vezető

Iskolánk

1118 Budapest, Köbölkút utca 27. GPS: 47°28’58.68”N 19°1’58.97”E
Telefonszám: +36-1 386-4610 , Fax: +36-1 209-9190

         

Kapcsolat