Könyvtár

Az iskola könyvtára

„A könyv az az embernek, ami a szárny a madárnak.”
(Bonus)

 

Olvass nekem, mesélj nekem! – kérlelnek sokszor gyermekeink minket, s ha lehet, soha ne mondjunk nemet a kérésre. Úgy vélem az olvasás, amellett, hogy önmagában vett érték, mert örömet szerez nekünk, nagyban hozzásegíthet bennünket és gyermekeinket egyaránt, ahhoz, hogy a könyvek által közvetített embersorsokon keresztül mélyebb bepillantást nyerjünk világunk és önmagunk természetébe, aktuális és történetileg öröknek tekinthető problémáiba. A könyveknek megvan a maguk sorsa, tartja az angol közmondás. Az embereknek is megvan a maguk sorsa. E kétfajta sors nem egészen független egymástól. Az el nem olvasott, feledésre ítéltetett könyvek kulturálisan szinte nem létezők, ahogyan a nem olvasó ember sem létezik igazán kulturálisan. Az olvasó ember nyitott a világra és önmagára, és ezt a nyitottságot és nyíltságot a gyermekkori olvasás képes igazán megalapozni, mintegy természetes szokásunkká tenni. A könyvek, az olvasás által az ember nemcsak a világot, de önmagát is birtokba veszi, szellemi horizontja kifelé és befelé egyaránt kiszélesedik és elmélyül. Szülőknek, pedagógusoknak és könyvtárosoknak is van felelőssége abban, hogy az írott kultúra visszaszerezze rangját a vizuális tömegkultúra által sok esetben kedvezőtlenül befolyásolt fiatalok körében.

Mit tehetünk, mit nyújthatunk mi itt, az iskolai könyvtárban az adott kereteken belül a gyermekek értő olvasóvá való neveléséért? Több mint tízezer kötetet számláló könyvtárunk, gazdag zenei, történelmi, szépirodalmi és természettudományos anyaggal és számos folyóirattal áll rendelkezésére az érdeklődő diákoknak és pedagógusoknak. A könyvtárba való beiratkozás és kölcsönzés minden tanulónk számára költségmentes. A könyvtár minden tanítási napon rendelkezésére áll a tanulóknak. A délelőtti könyvtári órákon sajátítják el a gyerekek a könyv- és könyvtárhasználattal kapcsolatos ismereteket. Jártasságot szereznek a kézikönyvek, szótárak, enciklopédiák, lexikonok használatában. Megtapasztalják az önálló ismeretszerzés, az életkoruknak megfelelő kutatómunka örömét, gyakorolják a szellemi munka különböző technikáit és módszereit. A délutáni időszak a könyvtárban a kölcsönzésé, a búvárkodásé és az elmélyült olvasásé. Sok tanuló, a könyvtáros segítségével, itt végzi el a tanórához szükséges gyűjtőmunkát, a megfelelő információk, adatok, tények beszerzését. A könyvtár rendszeres segítséget nyújt a napközis tanulóknak is a tanórákra való felkészülésben. Üde színfoltjait jelentik az iskolai-és könyvtári életnek az ünnepek és jeles napok. Szeptemberben emlékezünk meg a Népmese Napján Benedek Elek meseíró születésnapjáról. Az Iskolai Könyvtári Világnapot vetélkedőkkel, játékokkal tesszük maradandó élménnyé. A könyvtár melletti üvegfalon lévő hirdetésekről, plakátokról rendszeresen tájékozódnak gyermekeink a könyvtári élettel kapcsolatos friss tudnivalókról. A tanulók havonta kifüggesztett könyvajánló révén értesülnek az olvasásra ajánlott könyvekről. Tanítványaink részt vesznek különböző kerületi versenyeken és a könyvtár által meghirdetett pályázatokon. Az elmúlt tanévben is több sikeres pályamű született, például a karácsonyi Harry Potter pályázaton. Majd az ezt követő tavaszi félévben hagyományteremtő szándékkal útjára indított Barátságerősítő-pályázaton is színvonalas munkák születtek. Diákjaink lelkesen vettek részt mindezeken, közülük is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: Sándor Máté, Szabó Norma, Dömölky Bori, Csiszár Eszter, Szántay Antal, Sándor Bori, Veres Zsuzsanna, Kelemen Fanni, Somosi Bernadett, Pregun Zsófia, Komjáthy Lili, Komjáthy Dániel, Jónás Bori. Méltóképpen emlékezünk meg minden esztendőben a Költészet Napjáról, József Attila születésnapján, amikor versmondással ünnepelünk. A könyvtár otthont ad számos iskolai háziversenyünknek, rendezvényünknek is. Célunk, hogy tudatosítsuk tanítványainkban az önálló ismeretszerzés fontosságát, elmélyítsük az olvasás szeretetét, az önművelésre való fogékonyságot. Szeretnénk, hogy számukra örömteli legyen minden idő, amit a könyvtárban töltenek, s hogy mi is hozzájárulhassunk a magunk eszközeivel a boldog gyerekkor megteremtéséhez.

A könyv legyen valóban gyógyír a léleknek!……Benevolo lectori salutem!

 

Bálványosné Máté Alice
könyvtárostanár

 

 

A könyvtárban 30 tanuló egyidejű foglalkoztatására van lehetőség. Ideális feltételeket biztosítunk a helyben olvasáshoz, a jegyzeteléshez, könyvtári órákhoz, kisebb rendezvényekhez. A könyvtárban számítógép – internet hozzáféréssel – segíti az információszerzést.

A könyvtárban a SZIKLA integrált könyvtári rendszer működik.

Az iskolai könyvtár működése és használata:

A könyvtár legfőbb feladata, hogy lehetővé tegye a gyűjtemény használatát. A könyvtár használói az iskola tanulói, tanárai, adminisztratív és technikai dolgozói.

A könyvtár szakmai segítséget nyújt az információhordozók közötti eligazodásban, az információk kezelésében, valamint a szellemi munka technikájának alkalmazásában

A könyvtár nyitvatartási ideje:

  • A könyvtár minden nap nyitva a tanórák idején, illetve a tanórák befejezéséhez kapcsolódóan.
  • A pontos nyitvatartási rendet a tanév elején a könyvtár bejáratánál kifüggesztjük.

Iskolánk

1118 Budapest, Köbölkút utca 27. GPS: 47°28’58.68”N 19°1’58.97”E
Telefonszám: +36-1 386-4610 , Fax: +36-1 209-9190

         

Kapcsolat