Diákönkormányzat

Diákönkormányzat a Köbölben 

Iskolánkban a diákönkormányzat az alsó és felső tagozaton egyaránt működik. Hosszú évek óta a hagyományok tiszteletének, a közös ünneplés örömének erősítése, és a diákok munkájának elismerése elsődleges célunk.

Számos pályázatot hirdet a DÖK, így az 1. és 2. osztályosok téli rajzpályázaton vehetnek részt, az Állatok világnapja alkalmából pedig tablókészítő versenyt hirdetünk egy vetélkedő kíséretében. Egész éven át tartó munka a füzetek szép, igényes vezetése. A Szép füzetek versenyén minden alsós részt vesz, a kiemelkedő füzetvezetés pedig jutalmat és igazgatói dicséretet érdemel.

A közös ünneplés fontosságát szem előtt tartva emlékezünk meg történelmi eseményeink évfordulóiról, így október 6-ról, október 23-ról és március 15-ről. Az aradi vértanúk emlékére akadályversenyt rendezünk, az ’56-os történéseknek a felső tagozatos tanulók színvonalas műsorban állítanak emléket, majd a márciusi ifjakra emlékezve az alsósok készülnek műsorral. Ezen alkalmakkor minden osztály faliújságot készít a jeles események tiszteletére, amelyeket pontozzuk, értékeljük.

A történelmi ünnepeinken túl minden évben helyismereti vetélkedővel tesszük emlékezetessé a kerület napját november 11-én.

A téli ünnepkört az adventi időszak nyitja, amikor sor kerül első közös ünneplésünkre, a december 6-ra, a Mikulás–ünnepre. Alsósok és felsősök egyaránt nagy izgalommal várják a Mikulás érkezését. A tornateremben gyűlünk össze, ahol énekszóval köszöntjük a hozzánk ellátogató Télapót.

A karácsony előtti időszak szép feladata a közös karácsonyfa feldíszítése a gyerekek által készített díszekkel, és felkészülés a műsorra, amit a téli szünet előtti napon hallgathatunk meg az egyik alsós osztálytól a fa körül. Szép hagyományunk ezután az osztálykarácsonyozás, amikor meghitt hangulatban, egymást megvendégelve töltjük az utolsó órákat.

A télbúcsúztató, tavaszköszöntő időszak kiemelt ünnepe a farsang, amikor a gyerekek bemutathatják ötletes jelmezeiket. Az alsósok játékos feladatokkal, zenével teszik emlékezetessé ezt a napot, a fölsősöknek pedig délután bulit szervezünk.

A közös megemlékezéseken túl azonban fontosnak tartjuk a diákok környezettudatos nevelését, ezért alsó és felső tagozaton egyaránt tisztaságversennyel ösztönözzük őket környezetünk megóvására, szépítésére. Az iskolaépületben található növények gondozásában is részt vállalnak, emellett ősszel és tavasszal is szervezünk papírgyűjtést Az udvarias viselkedés jelentőségére illemtani vetélkedőkkel igyekszünk felhívni a figyelmet, valamint az igazán udvarias alsósok minden hónap végén mosolygó pecsétet is kapnak erről, és arról, ha nem volt hiányosságuk. Az egyéni szorgalmi verseny mellett az osztályok órai magatartásversenyen vesznek részt.

A DÖK fontosnak tartja a közösségért való szolgálatot, hiszen minden kis diák egy osztály része. A szakkörökön, versenyeken való részvételt, a külön programok szervezését, lebonyolítását pontokkal jutalmazzuk. Minden tanórán kívüli tevékenység, mely során a közösség tagjai fejlesztik kreativitásukat, képességeiket, tevékenykednek az iskoláért (pl. óvják a természetet), pontot ér a 4-8. évfolyamos tanulóknak. A KEKSZ Program (kreativitás, erőbedobás, közösségépítés, szolgálat) ötletét immár 5 éve hozta igazgatónőnk iskolánkba, remélve, hogy ezzel fejleszteni tudjuk a tanulók kreativitását, önállóságát, erősíteni tudjuk a közösséghez való tartozás tudatát. Mindez segíti őket abban, hogy a társadalom hasznos és építő tagjai legyenek.

A teljesített tevékenységeket az ellenőrzőben vezetjük, minden óra egy pontot ér. (Félévenként minimum 20 óra kreativitást, erőbedobást és szolgálatot kell teljesíteniük diákjainknak. A közösségépítés oly módon alakul, hogy azok a tevékenységek, amelyeket legalább az adott osztály fele együtt végez, duplán számítanak.) A féléves összesítés alkalmával értékeljük a gyerekeket, valamint ezeket az eredményeket figyelembe vesszük a magatartás és szorgalom értékelésénél is.

A legtöbb KEKSZ pontot összegyűjtő diákokat nyár elején díjazzuk, akik olyan értékes ajándékokat kapnak, mint belépő a, Állatkertbe, Kalandparkba, és a legtöbb pontot gyűjtő osztályokat is jutalomban részesítjük.

A versenyeken résztvevő tanulóinkat is ajándékokkal díjazzuk decemberben és júniusban, ösztönözve ezzel őket a további szereplésre. A tavalyi évben több száz jutalmat osztottunk ki, ami arról tanúskodik, hogy diákjaink lelkesíthetők, örömmel képviselik iskolánkat.

Hajdú Katalin
DÖK-segítő tanár

Pontverseny 5.z 5.a 6.z 6.a 6.b 7.z 7.a 7.b 8.z 8.a
Október 6-i akadályverseny, menetlevél 59,5 56,5 58 59 58,5 55,5 57 55 62 58
Október 6-i faliújság 9 8 7 10 6 9 9 9 7 9
Október 23-i faliújság 9 9 8 10 9 8 8 9 7 10
Papírgyűjtés 0
Kerület Napja 0
Karácsonyi faliújság 0
Összesen 77,5 73,5 73 79 73,5 72,5 74 73 78 77

Iskolánk

1118 Budapest, Köbölkút utca 27. GPS: 47°28’58.68”N 19°1’58.97”E
Telefonszám: +36-1 386-4610 , Fax: +36-1 209-9190

         

Kapcsolat