titkarsag@adamjeno.hu

titkarsag@adamjeno.hu

+36 (1) 386 4610

+36 (1) 386 4610

kretafav002

Iskolánk értékeket és minőséget közvetítő, nagy hagyományokkal rendelkező, nyugodt, gyermekközpontú intézmény. A Gellért-hegy oldalában, kellemes zöldövezetben, csendes, jól megközelíthető környéken található.

Tradicionális, de innovatív, 8 évfolyamos általános iskolaként működik megalapítása óta, közel 70 éve.

Nagy gondot fordítunk a személyre szabott, adaptív oktatásra-nevelésre, melynek keretein belül egyaránt biztosítjuk a differenciált egyéni foglalkozást a tehetséges gyerekeknek és elősegítjük a lemaradók fejlődését, így minden tanulónk a saját tempójában fejlődhet.

Rendkívül jól felszerelt az iskola pedagógiai munkát segítő digitális és manuális eszközökkel, valamint kiválóan képzett pedagógusok nevelik-oktatják a diákokat.

Intézményünkben fontosnak tartjuk a tanulók teljes személyiségének formálásában az ének-zenei nevelést. Az 1-8. évfolyamon emelt szintű oktatás folyik ének-zene tantárgyból, és ez kiválóan hat más tantárgyak ismeretanyagának elsajátítására is. Iskolánk 3 kórusa szerepléseivel szakmailag megalapozott hírnévre tett szert itthon is és külföldön is. Számos kórusversenyen, fesztiválon kiemelkedő eredménnyel vettek részt.

Negyedik osztálytól a német vagy angol nyelv tanulása választható, amit bontott csoportban oktatunk. Az informatikát szintén osztott csoportban tanítjuk 4. osztálytól.

A szilárd alapozás és a gördülékeny továbbtanulás érdekében három tantárgy oktatása – magyar, matematika, idegen nyelv – a fokozott figyelem középpontjában áll. Plusz tanórákat biztosítunk a kompetencia alapú ismeretanyag elsajátítására.

Nevelő-oktató munkánk fő célkitűzése, hogy tanulóink életkoruknak megfelelően képesek legyenek a társadalmi, természeti és technikai környezetük megismerésére, kultúrkörnyezetükbe történő beilleszkedésre.

Iskolai nevelésünk alapvető célja, hogy az emberi méltóságot tiszteletben tartó viselkedési mintákat közvetítsen, az ennek megfelelő magatartási formákat elvárja és megkövetelje. Nevelési feladatainkban és képességfejlesztésünk előterében hangsúlyozottan van jelen a morális normaismeret, a kommunikációs képességek és a közösség fejlesztése, valamint a komplex problémamegoldó és a kritikai gondolkodás fejlesztése, valamint a reális énkép kialakítása.

Nagy hangsúlyt fektetetünk a közösségi nevelésre, mely keretében osztály és iskolai szinten is az oktató-nevelő munka keretein kívül is különböző programokkal színesítjük a diákjaink életét. Iskolánk a tanév során három kiemelkedő programmal erősíti az összetartozás, a “köböl tudat” elmélyülését, mint a gyerekek, mint a szülők és nem utolsó sorban a pedagógusok tekintetében (Köböl-piknik, Ádám Jenő est, Musical est).

Zökkenőmentes átmenetet biztosítunk az óvodából az iskolába, majd a választott középiskolába. Sikeresen készítünk fel továbbtanulásra, magasabb iskolai szinteken való helytállásra.

Kiemelt területként kezeljük, hogy alapos, korszerű szaktudományos nevelő-oktató munkával az élet­kornak megfelelő mennyiségű és tartalmú, értékes, érvényes, hasznosítható tudást sajátítsanak el tanulóink.

Tanulóink rendszeresen és kiemelkedően szerepelnek a tanulmányi és sportversenyeken. A mérési statisztikánk igazán kiváló. Az országos méréseken évek óta kiemelkedő eredményt érünk el. Így az iskolák rangsorában igen előkelő helyünk van. Ezért a továbbtanulási mutatóink nagyon kedvezőek, valamennyi tanulónk bejut a kiválasztott jó nevű középiskolájába.