titkarsag@adamjeno.hu

titkarsag@adamjeno.hu

+36 (1) 386 4610

+36 (1) 386 4610

kretafav002

Köbölkút Iskolaszék Alapítvány

1118 Budapest, Köbölkút utca 27.

e-mail: kobolkutalapitvany@gmail.com
tel: (1) 386 4610
mobil: (20) 515 0000
adószám: 19672830-1-43
bankszámlaszám: 10400188-50526957-67541008

Az Alapítvány célja:

Az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola nevelési-oktatási feladatainak
támogatása.
Ennek keretében segítséget kíván nyújtani különösen:

 • a korszerű nevelési, oktatási módszerek bevezetésébe,
 • az iskola működéséhez, a korszerű oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek javításában,
 • a Köbölkút Iskolaszék által hozott határozatok megvalósulásának elősegítésében,
 • a korszerű oktatási rendszerek kiépítésében, így az informatikai eszközök fejlesztésében,
 • a tehetségesebb tanulók képességei kibontakoztatásának elősegítésében,
 • a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában,
 • a pedagógusok továbbképzésének elősegítésében,
 • a pedagógusok és diákok cserekapcsolatainak megteremtésében és fenntartásában,
 • az idegennyelv – oktatás fejlesztésében,
 • a diákok iskolán belüli szabadideje tartalmas eltöltésének továbbfejlesztésében és minden olyan rövidebb vagy hosszabb távú cél elérésének elősegítésében, mely következtében az iskolába járó gyermek műveltsége gyarapodik, továbbtanulási esélyeik javulnak, és amely későbbi társadalmi előrehaladásukat megalapozza.

  Az Alapítványi cél érdekében

 • anyagilag támogatja az iskola fenti törekvéseit,
 • az informatikai rendszer bővítéséhez eszközökkel hozzájárul,
 • a tanulók kényelmét és tanulását segítő eszközöket szerez be.
 • támogatja nyelvtanárok alkalmazását,
 • anyagilag támogat bármilyen kezdeményezést és pályázatot,
  mely törekvéseinek megvalósulását célozza.

Az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-a szerint közhasznú civil szervezet.

Az Alapítvány vagyona a támogatói felajánlásokból és az adó 1 százalékáról való rendelkezésekből tevődik össze.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és nem nyújt.

Az Alapítvány irányító testülete a három főből álló Kuratórium, ahol két tag képviseli a szülőket és egy tag az Iskolát.

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja Alapítványunkat és ezen keresztül gyermekeinket és tanárainkat!