Továbbtanulás

Általános tudnivalók

Ebben a tanévben is az Oktatási Hivatal látja el a 9. 5. 7. évfolyamra történő beiskolázás teendőit.

Az írásbeli felvételi vizsgákat – matematikából és anyanyelvből – országosan egységes eljárásrend szerint kell az arra vállalkozó középiskoláknak megszervezniük.

A középiskola a felvételi eljárás keretében kizárólag az ált. iskolai tanulmányok során elsajátítható tananyag alapján készíthet felvételi kérdéseket, feladatokat, és nem kérhet számon olyan ismeretanyagot, mely csupán a felvételi előkészítőn hangzott el.

A középfokú iskolai felvételi eljárásban való részvétel nem köthető előzetes felvételi előkészítőn való részvételhez. A felvételit szervező középfokú iskolák jegyzékét az Oktatási Hivatal 2017. november 15-ig közzéteszi. (www.oktatas.hu)

Az írásbeli felvételi időpontja országosan egységesen 2018. január 20-án 10 órakor kezdődik. A vizsga 2×45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Amennyiben a központi írásbeli vizsgán a tanuló alapos indok miatt nem tud megjelenni mód van ezt bepótolni 2018. január 25-én 14 órakor.

A tanulóknak 2017. december 8-áig a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A középfokú iskolák közül abba kell a tanulónak benyújtania, ahol a felvételit meg kívánja írni, függetlenül attól, hogy a későbbiekben hova nyújtja majd be a jelentkezését, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára.

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti.

Az írásbeli vizsga eredményéről a középiskola 2018. február 8-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. „ÉRTÉKELŐ LAPOT” minden tanulónak átadja. A diák ennek ismeretében nyújtja be JELENTKEZÉSI LAPJÁT, ADATLAPJÁT, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A felvételi kérelem benyújtása elektronikus formában a KIFIR rendszeren keresztül történik. A szülők egy ADATBEGYŰJTŐ LAPOT kapnak, mely kitöltése után az iskola elektronikusan rögzíti az itt megadott adatokat. A rendszerbe felvitt adatokat kinyomtatja, majd a szülő aláírásával hitelesíti ezeket.

A JELENTKEZÉSI LAPOKAT a felvételt hirdető középiskolának, a TANULÓI ADATLAPOK első példányát a Felvételi Központnak küldi meg az általános iskola. A jelentkezési laphoz mellékelni kell az ÉRTÉKELŐ LAP másolatát.

A tanulón kívül mindkét szülőnek is alá kell írnia a jelentkezési lapokat. Azt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség, a szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia.

A középiskola megküldi a felvétellel kapcsolatos döntését a jelentkezőnek és az általános iskolának is. Ennek határideje 2018. április 27.

A középiskolába és a szakiskolába a 2018/2019. tanévre általános és rendkívüli felvételi eljárás keretében vehetők fel a tanulók.

Általános felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll.

Az általános felvételi eljárás során  tanulói adatlapot és tetszőleges számú jelentkezési lapot kell kiállítani.

A jelentkezési lapokon egy-egy iskola tüntethető fel, egy iskolánál több tagozat, szakképzés is megjelölhető.

A tanulói adatlapon a jelentkezési lapok számát, valamint a felvételi kérelmek rangsorát kell jelezni. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tagozatként kell elvégezni.

Mind az adatlapot, mind a jelentkezési lapokat az általános iskola juttatja el a felvételit hirdető középiskolába, illetve a Felvételi Központnak (2018. február 19-éig).

Amennyiben az általános felvételi eljárásban a tanuló felvételi kérelmét több iskola is elfogadta, a tanulói adatlap alapján kerül megállapításra, hogy melyik az a kérelem, amelyik érvényes. Ebben az esetben az dönt, hogy a tanulói adatlapon melyik iskolát rangsorolta előbbre a tanuló.

A rangsorban hátrébb álló felvételi kérelmet semmisnek kell tekinteni.

Az általános felvételi eljárás keretén belül a szóbeli meghallgatások időpontja: 2018. febr. 22- márc. 13. között van.

A tanulói adatlapokat módosítani lehet, de csak 2018. márc. 21-22-e között.

A felvételt meghirdető iskola 2018. április 27-ig értesíti az érdekelteket (tanulót és az általános iskolát) a felvételi eredményekről.

Jogorvoslati lehetőség az általános felvételi eljárásban 2018. június 1-ig van.

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárást a középiskola igazgatója 2018. május 7-18-ig tartó időszakban írhat ki, ha a felvételi eljárás során tanulói létszámának kisebb, mint 90%-át sikerült betöltenie.

Ennek során a felvételizőknek új felvételi lapokat kell benyújtani.

A kérelmekről a középiskola igazgatójának 2018. május 18-áig kell döntenie.

Amennyiben a tanulót egyetlen középfokú intézménybe sem vették fel
2018. június 18-áig, akkor az általános iskola értesíti a területileg illetékes járási hivatalt és az intézményfenntartó központot, mely kötelező felvételt biztosító iskolát jelöl ki.

Iskolánk

1118 Budapest, Köbölkút utca 27. GPS: 47°28’58.68”N 19°1’58.97”E
Telefonszám: +36-1 386-4610 , Fax: +36-1 209-9190

         

Kapcsolat