titkarsag@adamjeno.hu

titkarsag@adamjeno.hu

+36 (1) 386 4610

+36 (1) 386 4610

kretafav002

Minden tanévben 3 első osztályt indítunk, az egyikben első osztálytól kezdve emeltszintű ének- zeneoktatás működik, a másik két osztályunkban normál tantervvel tanulnak a gyerekek.

Az írást, olvasást a hagyományos hangoztató- elemző- összetevő tanítási módszerrel tanítjuk, amely segítségként a szótagolást alkalmazza. A matematikatanításban a legmodernebb módszereket alkalmazzuk, sokféle eszközt felhasználunk a számok világában való eligazodásban a matematika megszerettetése érdekében. Kiemelten fejlesztjük a matematikai problémamegoldó gondolkodást.

A játékos módszertan a tanítás-tanulás egyik legfontosabb eszköze.

Fókuszban az írás, olvasás, számolás megtanítása és a digitális tudás megismerése, egy nyelv ismeretének megalapozása, valamint a változásokhoz való alkalmazkodás elsajátítása áll.

Oktató munkánk hangsúlyos feladata a biztos alapkészségek kialakítása, a tanulók szövegértő és kommunikációs képességének, számolási, illetve helyesírási készségének kiemelt fejlesztése.

A „köbölös diákoktól” elvárjuk a képességek szerinti szorgalmas tanulást, a tisztelettudást, a rendet, a fegyelmet. Intézményünkben a tanulás, a sport, az egészséges életmód, jól szervezett közösségben valósulhat meg magas színvonalon, így az összetartozás fontos nevelési kérdés.

Iskolánk tehetségpont, így feladatunk, hogy támogassuk a tehetséges gyermekeket. Iskolai, kerületi, fővárosi tanulmányi- és sportversenyekre ösztönözzük és felkészítjük őket, ahol alsó és felső tagozaton egyaránt kimagasló eredményeket érünk el.

A tudatos pályairányítás célját szolgálja a tehetségfejlesztés a sokszínű délutáni elfoglaltság, szakkörökön, tanfolyamokon való részvétel lehetősége.

Hozzászoktatjuk diákjainkat a kultúra, a művészet, a természetvédelem, a sport és az egészséges életmód igényéhez. Ezt jól összeállított iskolai programok segítik. Fontosnak tartjuk a kreativitást, a sokszínű tevékenységeket. Ennek érdekében tartalmas napközis foglalkozásokat, sokszínű szabadidős tevékenységet és táborozási lehetőséget biztosítunk diákjainknak.

A szabadidő tartalmas eltöltését sokszínű délutáni sport, zenei, kézműves és egyéb tevékenység színesíti. Szervezünk évszakokhoz kötődő kézműves foglalkozásokat, iskolai sportnapot, Márton-napi felvonulást, Luca-napi vásárt, farsangot, gyermeknapi programot.

Nemzeti ünnepeinket, a jeles napokat és emléknapokat méltóan ünnepeljük meg.

Iskolánkban délután a Prima Primissima díjas Weiner Leó Katolikus Zenei Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium oktatásának keretében szolfézs és többféle hangszeres zenei képzés folyik.

A napköziben való tanulást megelőzi a jó levegőn történő játék, szép természeti környezetben. Kertünkben játékudvar, sportpálya, valamint újonnan épült sportcsarnok várja a sportolni, mozogni vágyó gyermekeket. Gondoskodunk arról, hogy a másnapi órákra felkészüljenek a tanulók, de arról is, hogy mindig elegendő idő jusson mozgásra, játékra iskolánk kertjében.

Elnyertük az Örökös Ökoiskola címet és Madárbarát iskola vagyunk. Nevelő munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk a természet szeretetére, környezetünk védelmére.

A tanulás mellett változatos tanórán kívüli programokban vehetnek részt tanulóink.

Iskolánk sporttevékenysége sokrétű, különös hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére és az egészséges életmód kialakítására. A sportversenyeken elért sikereinket a különböző sportfoglalkozások működtetésével alapozzuk meg. Tanulóink a mindennapos testnevelés keretében több sportággal ismerkedhetnek meg.

Hagyománnyá vált, hogy diákjaink iskolánk névadójának, Ádám Jenőnek a születésnapján zenei műveket állítanak színpadra. Tavasszal pedig Gála előadás keretében mutatják be, hogy mennyit fejlődött tudásuk, előadókészségük az irodalom és a zene terén.

Ősszel, a tanév kezdetén jó hangulatú KÖBÖL-piknik szervezésével erősítjük iskolánk tanár – szülő – diák közösségét.

Iskolánk reggel 7.00 órától ügyeleten fogadja a gyerekeket. A házirend szerint 7.45-re kell a tanulóknak az iskolába érkezniük. A tanítás 8.00 órakor kezdődik. A napköziben a házi feladatot 16.00 óráig készítik el a gyerekek, ezután az iskolában lévő gyerekek 17.00 óráig még a saját csoportjukban, saját nevelőjükkel maradhatnak, majd 18.00-ig összevont ügyeleten tartózkodhatnak az intézményben.

Szülői értekezletet május hónapban tartunk, amelyről a kedves szülőket a beiratkozás napján értesítjük.